Ecofarmers Ecofarmers Ecofarmers Ecofarmers Ecofarmers Ecofarmers Ecofarmers Ecofarmers Ecofarmers

Ny metode til opdræt af økologiske grise på friland med dyrevelfærd og lavt ressourceforbrug

Mobil hytte med løbegård

Vi har i løbet af det sidste år anvendt og videreudviklet en ny metode til opdræt af økologiske grise på friland med dyrevelfærd.

Den mobile hytte med plads til ca. 25 grise ad gangen, og den tilhørende løbegård på friland, kan dagligt flyttes et lille stykke på marken, så grisene hver dag har adgang til jord med nyt græs og rødder, som de kan rode i. Samtidig med at grisene selv finder foder på marken og får tilfredsstillet deres naturlige behov for rodeadfærd, bidrager grisene til jordbearbejdningen og gødskningen af jorden til efterfølgende såning eller beplantning af jorden, uden behov for ressourcekrævende jordbearbejdning.

I den mobile hytte er der et foderanlæg, som med jævne tidsrum fører foderet frem på en måde, så alle grise fodres samtidig. Ligeledes er hytten forsynet med et vandingsanlæg forbundet med drikkenippel og overløb, så der om sommeren skabes et sølebad til grisene.

Med en traktor det tager ca. 1 minut at flytte den mobile hytte med løbegård ca. 20 meter frem til løbegården igen har et helt græsdække, som grisene i løbet af dagen kan rode i.

Opfyldningen af hyttens fodersilo og vandtank kan klares på sammenlagt én time pr. uge.

I hver hytte med løbegård kan der opdrættes ca. 50 grise pr. år og med flere hytter med løbegårde i drift samtidig er det muligt at opskalere produktionsvolumenet betydeligt.

Hvis du klikker på kamera ikonet øverst til højre af hjemmesiden eller klikker her og indtaster brugernavn: farmersmarked og kodeord: griscam3200 kan du på de to forskellige kameraer 24-7 se grisene live i den mobile hytte eller løbegården.

Fordele i forhold til opdræt af grise i stalde

1. Gode pladsforhold til grisene i den mobile hytte og løbegården, som giver grisene høj grad af dyrevelfærd

2. Udmugning af stalde og bortkørsel af gødning er overfløddiggjort, da grisene gøder marken direkte i den bagerste ende af løbegården

Stor plantetilvækst med lavt ressourceforbrug

Med grisenes naturlige rodeadfærd sikres en god ukrudtsbekæmpelse forud for såning og tilplantningen af de områder af marken, som grisene har haft mulighed for at rode i. Efter grubning og fræsning af jordoverfladen kan der sås frø eller ske udplantning buske eller træer.

Den af grisene efterladte gødning på marken giver en mærkbar øget plantetilvækst i forhold til områder, hvor jorden ikke er bearbejdet og gødet af grisene.

Den mobile hytte med løbegård giver således mulighed for pløjefri plantevækst med optimalt udbytte og med minimalt ressourceforbrug sammenlignet med konventionelle dyrkningsmetoder.

Kontakt

Esben Ingerslev
Heldgård
Kæderupvej 8
3200 Helsinge.
Tlf.: +45 40 45 00 77
Mail: info@mobilefarming.dk